Kursy nauczycieli uczących przedmiotów ogólnokształcących w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym