Kursy nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym.